СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
(A LIST OF ARTICLES)
Перелік основних наукових праць з психіатрії
за останні 5 років (2015-2020)
(The list of main scientific articles for the last 5 years (2015-2020))
1
2020 / Клинический случай пограничного расстройства личности с паническими атаками: трудности дифференциальной диагностики в практике врача / Журнал Психиатрия, психотерапия и клиническая психология (індексується в Scopus)
2
2019/ Relationship of aggressive behavior and depressive symptoms in paranoid schizophrenia patients/ The journal of Europian psychiatric association (Elsevier)
3
2018/ Вибір мішеней психотерапевтичних втручань у хворих із аутоагресивною повединкою при параноїдній шизофренії із симптомами депресії/ Журнал "Психосоматична медицина та загальна практика"/
DOI: 10.26766/PMGP.V314.161
4
2016/ Психоосвіта хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами депресії як складова комплексу їх медико-соціальної реабілітації/ "Щорічна медична конференція молодих науковців"/ Український науково-медичний молодіжний журнал (Київ)
5
2016/ Арт-терапія у хворих на параноїдну форму шизофренії з симптомами депресії/ Матеріали доповідей Міжнародного науково-методичного семінару з майстер-класами (Київ)
6
2016/ Дослідження сфер соціального функціонування у хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами депресії/ Журнал "Архів психіатрії"
7
2016/ Особенности социального функционирования больных параноидной шизофренией с симптомами депрессии/ Журнал "Психиатрия, психотерапия и клиническая психология (індексується в Scopus)
8
2016/ Предиспозиція до депресивної симптоматики у хворих на параноїдну шизофренію: конституційно-біологічні, соціально-демографічні фактори та дебют захворювання/ Запорізький медичний журнал (індексується у Web of science)/ DOI: 10.14739/2310-1210.2016.6.85530
9
2016/ Дослідження соціальних та клініко-динамічних факторів предиспозиції до розвитку депресивної симптоматики у хворих на параноїдну форму шизофренії/ Журнал "ScienceRise: Medical Science" (індексується в Index Copernicus, РИНЦ)
10
2016/ Етіопатогенетичні основи розвитку реабілітаційного потенціалу хворих із синдромом Ретта/ Журнал "Врачебное дело" (індексується в Scopus)
11
2016/ Особливості якості життя хворих на параноїдну шизофренію із симптомами депресії/ Журнал "Психиатрия, неврология и медицинская психология" (Харків)
КОНТАКТИ
Телефон (Viber, Telegram): +38 063 573 4139
E-mail: k.zhyvago@gmail.com

м. Київ, вул. Герцена 17/25, вхід з двору